Banner
Ứng dụng công nghệ mới

Toàn nhà văn phòng Cát Dài Hải Phòng

Công trình tòa nhà văn phòng tại 147 Cát Dài - Lê Chân - Hải Phòng

Quy mô: 200m2 x 7 tầng. 

Thi công sàn phẳng không dầm TBOX vượt nhịp 7m. Hộp H16+6cm. Sàn dày 27cm.

Các bài viết liên quan
Công trình Việt Hotel

Công trình Việt Hotel - Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Việt Yên

Toàn nhà văn phòng Cát Dài Hải Phòng

Toàn nhà văn phòng 147 Cát Dài - Lê Chân- Hải Phòng