Giới thiệu
Giới thiệu chung

Hải Thành là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công xây dựng - nội thất. Trải qua nhiều năm hình thành và hoạt động, hiện nay công ty chún...

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, chúng tôi tham vọng về sự hài lòng, an toàn tuyệt đối khi lựa chọn Hải Thành...

Giá trị cốt lõi

Minh bạch trong mọi hoạt động. Quản trị minh bạch, hợp tác minh bạch và lợi ích minh bạch. Không ngừng sáng tạo, cải tiến toàn diện hệ thống quản lý chất lượng ...