Đội ngũ thiết kế
Đội ngũ thiết kế
Đội ngũ thiết kế
Nguyễn Đức Hiển
Trưởng Phòng thiết kế
Nguyễn Đức Hiển
Tốt nghiệp Đại học Xây dựng. Với hơn 11 năm kinh nghiệm về lĩnh vực thiết kế....
Vũ Thu Thảo
Kiến trúc sư
Vũ Thu Thảo
Tốt nghiệp .......
Lê Minh Huyền
Kiến trúc sư
Lê Minh Huyền
Tốt nghiệp đại học Kiến Trúc.....
Ngô Xuân Lanh
Kỹ sư
Ngô Xuân Lanh
Tốt nghiệp đại học Kiến Trúc.......
Trần Văn Điệp
Kỹ sư
Trần Văn Điệp
Tốt nghiệp Đại học Hải Phòng, kinh nghiệm trên 5