Đội ngũ thiết kế
Đội ngũ thiết kế
Đội ngũ thiết kế
Vũ Xuân Chiến
Kiến trúc sư
Vũ Xuân Chiến
Tốt nghiệp đại học Hải Phòng - Kinh nghiệm 5 năm
Vũ Việt Công
Kiến trúc sư
Vũ Việt Công
Tốt nghiệp đại học Kiến trúc Hà Nội - Kinh nghiệm 10 năm
Nguyễn Kim Thanh
Kỹ Sư
Nguyễn Kim Thanh
Tốt nghiệp đại học Kiến trúc Hà Nội - Kinh nghiệm 6 năm
Trần Văn Điệp
Kỹ sư
Trần Văn Điệp
Tốt nghiệp Đại học Hải Phòng, kinh nghiệm trên 6