Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn Trở thành nhà thầu thiết kế và thi công các công trình xây dựng dân dụng có thương hiệu hàng đầu Hải Phòng vào năm 2022. Sứ mệnh Lấy uy tín chất lượng làm thước đo giá trị ...